Для повноцінної роботи сайту, як і більшість інших сайтів, ми використовуємо тільки cookie і email. Вони потрібні для обробки ваших даних. Якщо Ви не хочете щоб ваші дані оброблялися, Ви повинні покинути сайт.

ТЕСТ по Спіральній Динаміці

ЕФЕКТИВНИЙ КЕРІВНИК

Уважно прочитайте всі варіанти продовження фраз, виберіть з них 3 (три) найбільш підходящих Вам і вкажіть їх:

1 - означає, що обраний варіант Ви віддаєте перевагу більш всього:
2 - означає, що обраний варіант Ви віддаєте перевагу після 1-го варіанта:
3 - означає, що обраний варіант Ви віддаєте перевагу після 2-го варіанта:

  • Воєначальник, твердою рукою проводить бійців до нищівної перемозі на ринку
  • Стратег, прекрасно керуючий колективом, який працює, як злагоджений механізм в рамках корпоративної політики
  • Інтегральний лідер в глобальному селі, що збирає кращих фахівців, які стають якісно новим внеском у кожен проект
  • Батько рідний, захист і опора персоналу, вища інстанція в будь-яких суперечках
  • Сучасний, висококваліфікований менеджер, керуючий персоналом у відповідності з новітніми тенденціями розвитку бізнесу
  • Тепла підтримка для кожного в колективі, людина, що створює м`яку і позитивну атмосферу, в якій команда стабільно досягає результатів
  • Керівник, який приймає рішення заради виживання всіх і кожного в єдиному "глобальному селі"