این آزمون شامل 5 اظهارات و چندین گونه که این اظهارات ادامه خواهد داد.
انتخاب کنید برای هر یک بیانیه به ترتیب اهمیت تنها 3 گزینه که شما با آن ترین در حال حاضر است.
رهبر موثر است ...
لطفا دقت همه انواع برای ادامه از عبارات، را انتخاب کنید سه (3) مناسب برای شما و آنها را انتخاب کنید:
بر روی دکمه کلیک کنید برای دیدن گزینه برای تصویب ادامه
1 - نشان می دهد که این گزینه انتخاب شده شما ترجیح می دهید بیشتر از همه:
2 - نشان می دهد که این گزینه انتخاب شده شما بعد از نوع 1 ترجیح می دهند:
3 - نشان می دهد که این گزینه انتخاب شده شما بعد از نوع 2 را ترجیح می دهم:
گزینه ها برای تایید ادامه
  • فرمانده جنگجویان خود را به پیروزی کامل بر رقبای خود در بازار می رساند
  • یک استراتژیست که سیاست شرکت را برای اطمینان از کار هماهنگ تیم رعایت می کند
  • رهبر انعطاف پذیر ، بهترین متخصصان دهکده جهانی را برای مشارکت کیفی جدیدشان در پروژه ها ادغام و درگیر می کند
  • پدر ، حمایت و پشتیبانی خود را از کارکنان ، که هر گونه اختلاف را حل می کند ، به عنوان بالاترین مقام ارائه می دهد
  • یک مدیر بسیار واجد شرایط از آخرین فن آوری های مدرن مدیریت منابع انسانی و توسعه تجارت برای دستیابی به نتایج استفاده می کند
  • رهبر صلح طلب قادر است در تیم جو خوبی ایجاد کند ، جایی که همه برای دستیابی به نتایج پایدار حمایت گرم می کنند
  • رهبر برای بقای هر یک از "دهکده جهانی" یکنواخت تصمیم می گیرد
بعد
×
شما یک خطا
پیشنهاد نسخه صحیح خود را
ایمیل خود را به عنوان مورد نظر را وارد کنید
ارسال
لغو کردن
تغییر مسیر شما را به دامنه از منطقه شما؟ sdtest.us ?
آره
خیر