book ການທົດສອບຕາມ «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
ລົງທະບຽນສໍາລັບການຟຣີ. ຕ້ອງການບັດເຄຣດິດບໍ່ມີ

ອັດຕາພາສີໄດ້ຖືກເພີ່ມກັບກະຕ່າ

ໄປທີ່ກະຕ່າ
OK