စာအုပ်အခြေစိုက်စမ်းသပ် «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
အခမဲ့ sign up ပြုလုပ်ပါ။ လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမခရက်ဒစ်ကဒ်

အခွန်တောင်းဖို့ကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်

ခြင်းတောင်းဖို့ Go ကို
OK