పుస్తకం ఆధారంగా పరీక్ష «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
ఉచిత కోసం సైన్ అప్ చేయండి. ఏ క్రెడిట్ కార్డ్ అవసరం

టారిఫ్ బాస్కెట్ జోడిస్తారు

బుట్ట వెళ్ళండి
OK