בוך באזירט פּרובירן «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
צייכן אַרויף פֿאַר פּאָטער. ניט קיין קרעדיט קאַרטל required

צאָל איז מוסיף צו באַסקעט

גיין צו באַסקעט
OK